Vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon houdt zich bezig met ongewenste omgangsvormen zoals (seksuele) intimidatie, agressie, pesten en discriminatie, en integriteitskwesties zoals fraude, diefstal, misbruik van bedrijfsmiddelen, ongewenste nevenactiviteiten of machtsmisbruik.

Vertrouwenspersoon en Mediator